Kategorier
Politik

Asylpolitik

I dagens GP får Filip Haugland (KD), en helsida på sida 4, debattsidan. Ingressen låter:

Sverige behöver en asylpaus – omedelbart.

Saxat ur artikeln:

Tills Sverige fått sina migrationsrelaterade problem under kontroll kan vi inte ödsla tid och pengar på att ta hit individer som hotar vår frihet, jämlikhet och trygghet, skriver Filip Haugland (KD).

Lite längre ner:

Så ser vi det igen. Horder av människor, mestadels unga män, som rör sig mot Europa. […] Gängkriminalitetens, hedersvåldets och islamismens lavinartade utbredning borde ha lärt oss vår läxa.

Lite som kuriosa letade jag upp KD:s partiprogram, där hittar jag bland annat:

Sverige kan bäst verka för en generös och human flyktingpolitik genom att samarbeta med andra stater. Asyl-, viserings-, invandringspolitik och gränskontroller är viktiga gränsöverskridande politikområden. Därför bör EU:s medlemsländer ha en gemensam och generös flyktingpolitik, som tar hänsyn till människors skyddsbehov och där humanitära skäl väger tungt. (Min fetstil)

Att integrationen i Sverige har misslyckats är nog alla överens om. De problem Filip nämner som skäl för att pausa asylrätten; gängkriminalitet, hedersvåld och islamism, är konkreta problem. Därom råder nog consensus. Men om man tänker ett steg längre: Sverige har, bortsett från 2015 och 2016, tagit emot drygt 30 000 asylsökande per år. Utan att tråckla in sig i någon sifferexercis, så kan vi i alla fall vara överens om att andelen misshagliga personer enligt Filips definition är en bråkdel av de som har ansetts behöva skyddskäl.

Sen kan det även vara bra att komma ihåg att Sverige har anslutit sig till 1951 års Genèvekonvention som säger:
En person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan begagna sig av det landets skydd.[1][2] Flykting är även den som är statslös och som av ovannämnda skäl befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort. (Wikipedia).

Så, ett moratorium för asylinvandring? Då får vi nog säga upp Genevekonventionen på samma gång.

Länk till partiprogrammet hittar ni längre ned.

Uttrycket ”Race to the bottom” har fått ett nytt vattenmärke, inte högvatten dock.

SD får se upp! Det verkar som aktörer försöker tränga sig in till höger om dem.

KD Partiprogram

%d bloggare gillar detta: